Lesgeven

Een belangrijke opdrachtgever momenteel is Early Bird te Rotterdam, gespecialiseerd in vvtoE (meer, vroeger en beter Engels op de basisschool). Sinds 2006 verzorg ik voor hen trainingen over de didactiek van vvtoE en EIBO+, en over taalvaardigheid Engels onder de naam Classroom English. Scholen die ik begeleid heb zijn onder andere De Clipper, Tuinstad, Prins Alexander en Het Landje, allemaal BOOR-scholen te Rotterdam.

Met Early Bird begeleid ik tevens een aantal VO-scholen die zich in willen zetten voor een doorlopende leerlijn Engels. Zij houden zich op een praktische manier bezig met de aansluiting van het PO-VO en met differentiatie in de brugklas. Zo coach ik de vakgroepen Engels op het Thorbecke College en het Libanon Lyceum, beiden in Rotterdam, en het Gomarus in Gorinchem.

Op alle scholen besteed ik veel aandacht aan de volgende zaken:

  • Ondersteuning door het bieden van concreet materiaal
  • Activerende werkvormen zodat de motivatie en resultaten beter worden
  • Classroom English
  • Gedifferentieerder werken om zo recht te doen aan verschillen tussen leerlingen.

Van 1992 tot 2006 stond ik voor de klas: van MAVO2 tot ISK en van brugklassen HAVO tot eindexamenklassen tweetalig VWO. Daarbij had ik speciale belangstelling voor tweetalig onderwijs (incluis International Baccalaureate-examens), lesprogramma’s, toetsing, allochtone en hoogpresterende leerlingen, en dyslexie.

Ik doceerde op verschillende afdelingen van één school: de Wolfert van Borselen in Rotterdam, een  pionier op het gebied van tweetalig onderwijs in Nederland. Op de reguliere afdeling zaten veel leerlingen van zeer verschillende achtergronden. Ook heb ik ervaring opgedaan op een ISK-afdeling, waar de verschillen tussen de leerlingen onder andere wat taalvaardigheid betreft levensgroot waren.

Meer Informatie