Wie bent u?

Maatwerk
Iedere school kan deels zijn eigen invulling geven aan het vak Engels. Er is echter een aantal belangrijke ontwikkelingen waardoor u keuzes moet maken. Keuzes waardoor u betere resultaten kunt halen met uw leerlingen. Keuzes waardoor u zich kunt onderscheiden van andere scholen.

  • Vóór het VO
    Er is een steeds groter wordende groep basisschoolleerlingen die in de brugklas significant beter is in Engels. De verschillen tussen leerlingen onderling worden ook steeds groter. Daarnaast zijn er steeds méér verschillen tussen leerlingen onderling.

Hoe gaat uw school met die verschillen om? Wilt u deze leerlingen iets extra’s bieden? Samen kijken we naar oplossingen die passen bij uw school.

  • Op het VO
    Vanaf 2012 is Engels een kernvak in het eindexamenprogramma HAVO/VWO. De eindexameneisen voor het vak Engels zijn de laatste jaren opgeschroefd: Engels is moeilijker dan Duits en Frans blijkt uit een vergelijking op ERK-niveau.

Dat betekent dat er flink aangepakt moet worden op uw school. Wat hebben docenten nodig om dat zo effectief en efficiënt mogelijk te doen? Docenten kunnen zich door mijn ondersteuning professionaliseren.

  • Na het VO
    Vervolgopleidingen – ROC’s, het hoger beroepsonderwijs (hbo) en universiteiten (wo) – stellen steeds hogere eisen aan de Engelse taalvaardigheid van leerlingen.

Hoe motiveert u uw leerlingen daarvoor? Ik kan u hierover adviseren.

Meer Informatie